top of page

צילום וידאו ושידור חי

E-Event_logo.png
ישיבות מועצה

על פי חוק, חייבת כל עירייה ורשות מקומית לצלם את ישיבות המועצה התקופתיות עבור השקיפות לתושבים. אנו נותנים מענה לדרישה זאת ומוכנים לכל מספר משתתפים ולכל גודל אולם.

שידור הישיבה יתבצע ישירות לדפי הפייסבוק והיוטיוב של הרשות המקומית.

Modern Conference Room
bottom of page